• Καρεκλάς Κωνσταντίνος
    Υποψήφιος Αναπληρωτής Πρόεδρος Αλληλεγγύης
  • Παλλήκαρος Πόλυς
    Υποψήφιος Αναπληρωτής Πρόεδρος Αλληλεγγύης