ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Τ/Κ ΣΕ «ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ»

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Τ/Κ ΣΕ «ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ» «ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΛΥΣΗΣ» Η απόφαση του Κολεγίου των Επιτρόπων να μετονομάσει την ομάδα δράσης για τους Τ/κ σε «Ομάδα στήριξης για λύση του Κυπριακού» εντάσσεται στα πλαίσια δημιουργίας εντυπώσεων ότι είμαστε κοντά σε χωριστά δημοψηφίσματα…