ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Την ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ε.Ε. ζητά η Πρόεδρος της Αλληλεγγύης, Ελένη Θεοχάρους. Απευθυνόμενη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Πρόεδρος της Αλληλεγγύης με ερώτησή της ζητά την συνδρομή της Ε.Ε., οικονομική και άλλη, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων, και δη των οικολογικών και άλλων ζημιών που είναι ανυπολόγιστες, σε δασικές αγροτικές ιδιοκτησίες και εκτάσεις, από…