ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ

Η Πρόεδρος της Αλληλεγγύης Ελένη Θεοχάρους, με επιστολή της προς τους αρμόδιους Θεσμούς της ΕΕ, επαναλαμβάνει εισήγησή της που υπεβλήθη και το 2009 και ζητεί όπως μελετηθεί η δημιουργία μιας Πυροσβεστικής Δύναμης Άμεσης Δράσης, για να καλύψει κυρίως τις χώρες του νότου που υφίστανται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τη λαίλαπα των πυρκαγιών. Η καταστροφική πυρκαγιά…