Δεν πεισθήκαμε, δεν συμφωνούμε, δεν θα γίνουμε συνυπεύθυνοι της καταστροφικής πολιτικής Αναστασιάδη

 Μεταβαίνουμε στη Γενεύη έχοντας πλήρη επίγνωση της αποστολής μας που δεν είναι άλλη από το να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε τα χειρότερα σε μια καταστροφική πορεία για τον τόπο, στην οποία οδηγεί τον Κυπριακό Ελληνισμό ο Νίκος Αναστασιάδης. Δεν μεταβαίνουμε διότι μας έχει πείσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι θα εκπροσωπείται η Κυπριακή Δημοκρατία στην για…