Γραπτή δήλωση Ελένης Θεοχάρους -Υγειά: Διαχείριση κρίσεως με άμεση σύζευξη κρατικού και ιδιωτικού τομέα

Είναι πάγια θέση μας ότι ο μαξιμαλιστικός σχεδιασμός της λειτουργίας του ΓΕΣΥ δεν πρόκειται να εφαρμοστεί ποτέ. Συνεπώς τα προβλήματα της υγείας και της διαχείρισης της ασθενείας θα διαιωνίζονται. Δεν θα πάψουμε να στηρίζουμε το όραμα για το ΓΕΣΥ την κάθε προσπάθεια της εκάστοτε κυβέρνησης και νομοθετικά και ηθικά, αλλά επιμένουμε ότι η άμεση λήψη…