Δεν είναι πραγματική ανάπτυξη η «πώληση» διαβατηρίων της ΚΔ

Οι επισημάνσεις – παρατηρήσεις των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και του Δ.Ν.Τ για την κυπριακή οικονομία δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητες. Μπορεί σε κάποιους τομείς να σημειώθηκαν θετικοί δείκτες ανάπτυξης, όμως το μικρό μέγεθος της οικονομίας εύκολα ανατρέπεται από εξωγενείς και άλλους παράγοντες. Από την άλλη, τα προβλήματα που λόγω της κρίσης μπήκαν στην άκρη, θα πρέπει…