Η Αλληλεγγύη για το Γενικό Σχέδιο Υγείας

Το Κίνημα Αλληλεγγύη χαιρετίζει την έγκριση από τη Βουλή των Κανονισμών για το ΓΕΣΥ. Η έγκριση των Κανονισμών αυτών αποτελεί ακόμα ένα βήμα προς την κατεύθυνση υλοποίησης ενός από πολλού οφειλόμενου κοινωνικού μέτρου. Ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι οι ποικίλοι τακτικισμοί από τους γνωστούς- αγνώστους δεν θα αποτρέψουν την εφαρμογή ενός σχεδίου για το οποίο η κυπριακή…