Υπερψηφίστηκε, στην Ολομέλεια του ΕK, η έκθεση Θεοχάρους για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης

Θεοχάρους: «Σε μια εποχή κατά την οποία η πολυμερής συνεργασία για την ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη  δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, η ΕΕ πρέπει να αποτελέσει παγκόσμιο πρωτοπόρο στην εφαρμογή της Ατζέντας 2030 και των Στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη». Η κοινή έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και Επιτροπής Περιβάλλοντος με εισηγητές τη Δρ.…