Ο Γ. Αρέστη υπερασπίζεται το κύρος του κράτους αλλά η κυβέρνηση το αποδομεί

Η παρουσιαζόμενη αντιπαράθεση μεταξύ κυβερνώντων και του Προέδρου της Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση του Συνεργατισμού, δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Οι θέσεις Αρέστη δεν εκφράζονται προς υπεράσπιση του εαυτού του -διότι δεν χρήζει οιασδήποτε υπεράσπισης ο ίδιος- αλλά προς αντιμετώπιση της υπόσκαψης του θεσμού των Ερευνητικών Επιτροπών. Οι οποίες σε ένα…