Θεοχάρους: Διαφάνεια και πραγματικός έλεγχος για τα κόκκινα δάνεια των πολιτικών

Δημοσιεύματα του Τύπου αναφέρουν ότι η Κεντρική Τράπεζα έχει αποστείλει στον Πρόεδρο της Βουλής τον κατάλογο Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων που είχαν Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια. Πάντοτε τασσόμαστε υπέρ της πλήρους διαφάνειας. Ο πρόεδρος της Βουλής οφείλει να τηρήσει αυτή τη δέσμευση του απέναντι στο λαό προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία όμως είναι…