Η Αλληλεγγύη για την έναρξη εφαρμογής του ΓεΣΥ

Η σημερινή μέρα σηματοδοτείται από την έναρξη εφαρμογής του ΓΕΣΥ. Το Γενικό Σχέδιο Υγείας αποτελεί κοινωνική κατάκτηση για αυτό και έχει αγκαλιαστεί από το σύνολο του λαού. Για όσους έχουν ζήσει από κοντά τις διεργασίες προώθησης του Σχεδίου αυτού, πέρασε από σαράντα κύματα. Αντιμετώπισε δυσκολίες, πραγματικές και επίπλαστες, τόσο διότι επηρεάστηκαν κάποιων τα συμφέροντα όσο και…