Η Αλληλεγγύη για την οικονομία

Μετά το Δ.Ν.Τ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάς λέει ότι δεν ανοίγει μεν το φάκελο για υπερβολικό χρέος, αλλά επισημαίνει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία και υποδεικνύει τα μέτρα που θα έπρεπε να ληφθούν. Οι ανισορροπίες εξακολουθούν να υπάρχουν και να μεγεθύνονται, τα ΜΕΔ αποτελούν την ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας, όλοι μιλούν για…