Η ΔΕΦΑ πληρώνεται 12 χρόνια για να μην κάνει τίποτα

Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου λειτουργεί εδώ 12 χρόνια και δεν έχει επιτύχει ούτε το 1% από τους στόχους για τους οποίους συστάθηκε. Στα 12 αυτά χρόνια η ΔΕΦΑ εποίησεν ουδέν. Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί το κράτος να συντηρεί οικονομικά ένα οργανισμό, ο οποίος δεν κατάφερε να δώσει ούτε ένα απτό αποτέλεσμα. Αυτή…