Η Αλληλεγγύη για τα Εθνικά Μνημόσυνα

Οι Ήρωες των Αγώνων του Κυπριακού Ελληνισμού για την Ελευθερία και την Δημοκρατία δεν ανήκουν πια ούτε στις τιμημένες οικογένειες τους, ούτε στα κόμματα, ούτε στα σωματεία, ούτε σε συνδέσμους και οργανώσεις. Συνεπώς τα Εθνικά Μνημόσυνα θα πρέπει να διοργανώνονται από Φορέα ανεξάρτητο και υπερκομματικό που θα προσκαλεί όλο τον κόσμο να παρίσταται και όχι…