Η Αλληλεγγύη για τους Κύπριους του εξωτερικού

Η Κύπρος δεν μπορεί να είναι η μόνη χώρα της ΕΕ που δεν βοηθά τους πολίτες της να επαναπατριστούν, ενώ έκανε κάθε προσπάθεια να επαναπατρίσει όσους ήταν στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Κορέα κτλ. Τώρα αρνείται να το πράξει για όσους βρίσκονται στην Ελλάδα, Η.Β. και αλλού και επιθυμούν να επιστρέψουν. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι…

Δεύτερο εργαστήριο για εξέταση δειγμάτων Covid-19

Με χθεσινή ανακοίνωση μας ζητήσαμε την πιστοποίηση και δεύτερου εργαστηρίου πέραν του Ινστιτούτου Γενετικής και Νευρολογίας για εξέταση δειγμάτων για τον COVID-19 προς άμεσο έλεγχο όλων των πολιτών που είτε έρχονται στην Κύπρο, είτε κρίνονται ως ύποπτοι φορείς του Covid-19. Επιμένουμε ότι η λειτουργία ενός 2ου Εργαστηρίου θα αποφορτίσει το Ινστιτούτο ΓΝΚ, θα βοηθήσει ώστε να γίνονται σε γρηγορότερο…