Η Αλληλεγγύη για το πακέτο στήριξης για τον Covid-19

Το πακέτο στήριξης του δοκιμαζόμενου από την πανδημία λαού, και της συνεπακόλουθης οικονομικής κρίσης, της απώλειας θέσεων εργασίας, του κλεισίματος επιχειρήσεων και υπηρεσιών, της εκμηδένισης του τουρισμού, και προ του κινδύνου της κοινωνικής κατάρρευσης, κρίνεται ως ανταποκρινόμενο στις ανάγκες του λαού, και είναι πιθανό να βοηθήσει και στην συντήρηση της κοινωνικής συνοχής και στην ανάκαμψη…

Η Αλληλεγγύη για τους χρηματοδέκτες στα βενζινάδικα

Τα πρατήρια καυσίμων ανήκουν στη κατηγορία καταστημάτων που εξακολουθούν να λειτουργούν ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη κυκλοφορία των πολιτών και των επαγγελματιών οδηγών. Πολλοί συμπολίτες μας τροφοδοτούν με καύσιμα τα οχήματα τους μετά το απόγευμα, δηλαδή σε χρονική περίοδο κατά την οποία τα πρατήρια είναι κλειστά. Δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα εάν ο COVID-19 μεταδίδεται στις συνθήκες…

Η Αλληλεγγύη για την αύξηση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας

Ανησυχία μας προκαλεί η χθεσινή ανακοίνωση του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένειας, η οποία αναφέρει ότι από τις 9 -17 Μαρτίου οι κλήσεις στο 1440 έχουν αυξηθεί κατά 30%, μια ανησυχητική αυξητική τάση για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο περιορισμός στο σπίτι για τους περισσότερους από εμάς σημαίνει ασφάλεια, ωστόσο…