Οι τράπεζες να δείξουν ότι αντιλαμβάνονται την εταιρική και κοινωνική ευθύνη που τους αναλογεί

Οι τράπεζες πρέπει να δείξουν στην κυπριακή κοινωνία ότι αντιλαμβάνονται την εταιρική και κοινωνική τους ευθύνη. Οφείλουν να συμπεριφερθούν υπεύθυνα απέναντι σε μια κοινωνία που με αιματηρές θυσίες τις έσωσε από το 2013 και εντεύθεν, με πολλές πληγές να παραμένουν ακόμη ανοιχτές σε πλειάδα κυπριακών νοικοκυριών. Πέρα από τις απολογίες για τα κουρέματα, τα αξιόγραφα,…

Οι γεωργοκτηνοτρόφοι χρειάζονται μεγαλύτερη στήριξη από το κράτος και τον Κύπριο καταναλωτή

Είναι η στιγμή της στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής και της ανάδειξης της σημασίας της για την Εθνική Οικονομία. Είναι η στιγμή της στήριξης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και όσων επεξεργάζονται τα γεωργικά μας προϊόντα, για αυτό το λόγο θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης για ενίσχυση αυτών των παραγωγικών κλάδων. Συγχαίρουμε την κυβέρνηση για την…