Η Αλληλεγγύη για την εξέλιξη της πανδημίας

Η εξέλιξη της επιδημίας μας ανησυχεί. Θεωρούμε τις ανακοινώσεις της Επιτροπής παραπλανητικές, ασαφείς και ανακριβείς. Ζητάμε την προσωπική διαβεβαίωση του Υπουργού Υγείας και την ανάληψη της ευθύνης για τον ορθό τρόπο λήψης των δειγμάτων προς εξέταση και για την ακρίβεια αυτού καθ’ εαυτού του εργαστηριακού ελέγχου. Έχουμε ανησυχητικές πληροφορίες. Επιπλέον, θεωρούμε ότι πολύ σωστά τίθενται…