Η Αλληλεγγύη για τα ευρήματα – σκάνδαλο της OLAF

Για μια ακόμη φορά η Κύπρος βρίσκεται στο στόχαστρο για απάτες σε σχέση με ευρωπαϊκά κονδύλια. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σημειώνει ότι κοινοπραξία με έδρα τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τη Ρουμανία και την Ισπανία διέπραξε απάτη έναντι του κοινοτικού προϋπολογισμού, ανακατευθύνοντας κονδύλια που προορίζονταν για πυροπροστασία και στόχευαν στη βελτίωση της ανίχνευσης πυρκαγιών στα…

Η Αλληλεγγύη για την Παγκόσμια Ημέρα Γης

Το 1970 καθιερώθηκε η Παγκόσμια Ημέρα Γης και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Απριλίου, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των κυβερνήσεων για περιβαλλοντικά θέματα. Το Παγκόσμιο Δίκτυο Ημέρας της Γης συντονίζει εκδηλώσεις για τον εορτασμό της ημέρας σε περισσότερες από 175 χώρες σε όλο τον πλανήτη. Η φετινή Ημέρα της Γης ωστόσο έχει…

Η Αλληλεγγύη για τα ειδικά επιδόματα. Η διόρθωση των λαθών να έχει αναδρομική ισχύ

Με προβληματισμό παρακολουθούμε τις ανακοινώσεις για το ειδικό επίδομα που το Υπουργείο Εργασίας ανέλαβε να χορηγήσει στους εργαζόμενους οι οποίοι απώλεσαν τα εισοδήματα τους λόγω της πανδημίας που ενέσκηψε. Με σχετική ανακούφιση διαβάσαμε την διορθωτική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας που δηλοί ότι τώρα θα λάβει υπ’ όψη τον μισθό του Ιανουαρίου του 2020, θα εφαρμόσει…