Η Αλληλεγγύη για το ΓεΣΥ

Το Κίνημα Αλληλεγγύη είχε επανειλημμένα μιλήσει, σε χρόνο ανύποπτο, για τα τρωτά και τις αδυναμίες του συστήματος υγείας. Είχαμε έγκαιρα υποδείξει την ανάγκη για αλλαγές αλλά και γιατί τα δημόσια νοσηλευτήρια έπρεπε να αναδιοργανωθούν και να λειτουργήσουν πάνω σε πιο παραγωγική βάση. Οι σημερινοί τιμητές του ΓΕΣΥ προσπαθούσαν ποικιλοτρόπως να φέρουν προσκόμματα στην όλη λειτουργία…