Αδύνατη η πρόσβαση για Κύπριους στα εργαστήρια της Ε.Ε. Να στηθούν εργαστήρια στα αεροδρόμια Λάρνακας – Πάφου

    Η Αλληλεγγύη κατόπιν εκτενούς ενημέρωσης για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε όλη την Ευρώπη από τους Κύπριους που επιθυμούν να επιστρέψουν στην Κύπρο, εισηγείται την εγκατάσταση εργαστηρίων στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, στα οποία θα λαμβάνονται δείγματα από κάθε αφικνούμενο συμπατριώτη μας και την υποχρεωτική απομόνωση του μέχρι να περάσουν οι 14 ημέρες.

    Είναι αδύνατον οι Κύπριοι να έχουν πρόσβαση στα εργαστήρια που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, και είναι αδύνατον να επιφορτιστούν συστήματα υγείας άλλων χωρών με Κύπριους ασθενείς.

    Αυτή η πρόταση θα μπορούσε να δώσει ενδεχομένως λύση σε βαρύ κοινωνικό πρόβλημα, παρ’ όλο που ενδεχομένως θα επιβαρύνει το ιικό φορτίο το οποίο θα εισέλθει στην Κύπρο.

    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

    ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020