Δεν θα προδώσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Δεν θα χαριστούμε ούτε σε πολιτικούς, ούτε σε τραπεζίτες, ούτε σε πολιτικά εκτεθειμένους που παρανόμησαν με τα δάνεια τους.

Θα βοηθήσουμε να βγει η αλήθεια στο φως και να τιμωρηθούν όσοι παράνομα και καταχρηστικά, εξασφάλισαν από τραπεζίτες διαγραφές δανείων ή προνομιακά δάνεια με χαριστικούς όρους.

Από τη σημερινή πρώτη εξέταση της «Λίστας Γιωρκάτζη» διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν 6 διαφορετικές λίστες που περιέχουν εκατοντάδες λογαριασμούς προσώπων και εταιρειών. Για πολλούς δεν τεκμηριώνεται η ιδιότητα «ΠΕΠ». Οι λίστες που δεν έχουν συνοχή κι ομοιογένεια μεταξύ τους, χρήζουν διεξοδικής επικαιροποίησης γιατί περιέχουν εμφανώς λειψά ή λανθασμένα στοιχεία.

Η δημοσιοποίηση αυτούσιων των στοιχείων από τις 6 λίστες θα οδηγήσει σίγουρα σε εκατοντάδες αγωγές από πρόσωπα που δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτές. Ως εκ τούτου ζητούμε πρώτα την επικαιροποίηση των στοιχείων, μετά την διεξοδική τους μελέτη και τέλος τη δημοσιοποίηση των στοιχείων όσων παρανόμησαν με τα δάνεια τους.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020