Χαιρετίζουμε τη σύσταση και ενεργοποίηση της Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διερεύνηση του χρονίζοντος ζητήματος των χαριστικών και Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων προς Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα.

Ευχόμαστε αυτή η υπόθεση να λήξει σύντομα με πλήρη διαφάνεια, ούτως ώστε ούτε σκιές να παραμένουν επί εντίμων προσώπων και ούτε παραβάτες του Νόμου να παραμένουν ατιμώρητοι.

Η Αλληλεγγύη θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση με όλες της τις δυνάμεις.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020