Η Αλληλεγγύη για τη Μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

  Χαιρετίζουμε την πρόταση του Δημάρχου Στροβόλου, κ. Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, για τη λειτουργία Ενιαίου Μητροπολιτικού Δήμου Μείζονος Πρωτευούσης στα πλαίσια της μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θεωρούμε ότι είναι το ορθότερο βήμα, προς τη σωστότερη διαχείριση των προβλημάτων των πολιτών και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων μας.

  Η θέση μας διαφοροποιείται στο ότι εμείς επιμένουμε από χρόνια στη συμπερίληψη σε αυτόν τον Μητροπολιτικό Δήμο όλων των Δήμων της περιοχής της Πρωτεύουσας (Γέρι, Λακατάμια, Τσέρι), και δεν διαχωρίζουμε μεταξύ αστικών και ημιαστικών περιοχών. Απεναντίας εκτιμούμε ότι εάν υλοποιηθεί η πρόταση μας θα αντιμετωπίσουμε τον εξαστισμό της Κύπρου, και παράλληλα θα απολαμβάνουν των ιδίων προνομίων όλοι οι κάτοικοι της μείζονος πρωτευούσης.

  Η δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Δήμου που θα συγκεντρώνει μια κρίσιμη μάζα πληθυσμού θα του δίνει το δικαίωμα να απορροφήσει κονδύλια από την ΕΕ:

  -Για τη λειτουργία Μητροπολιτικού Μετρό

  -Για την κατασκευή δύο ή τριών κυκλικών δρόμων (ring roads),

  -Για την ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών και συστημάτων διαχείρισης των αποβλήτων προς παραγωγή ενέργειας και πολλών άλλων.

  Οι χρηματοδοτήσεις αυτές μπορούν να φθάσουν μέχρι και 100%.

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

  ΠΕΜΠΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019