Με ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε την απόφαση των Αρχών των Βρετανικών Βάσεων να απεγκλωβίσουν ένα μεγάλο ποσοστό του εδάφους εντός των Βάσεων το οποίο εντάσσεται πλέον σε ζώνες Ανάπτυξης.

Επισημαίνουμε ωστόσο ότι πολλά από αυτά τα τεμάχια γης βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευαίσθητες περιβαλλοντικές περιοχές.

Παρόλο που στα πλαίσια της Δήλωσης Πολιτικής απαιτούνται περιβαλλοντικές μελέτες, γνωρίζουμε ότι με μεγάλη ευκολία παραβιάζονται οι κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος όπως έγινε πρόσφατα στην περιοχή Ζακακίου.

Καλούμε την κυβέρνηση να είναι ιδιαίτερα αυστηρή ούτως ώστε να προστατευτεί ο απείρου κάλλους υδροβιότοπος και προστατευόμενος από τη συνθήκη Ramsar της Αλυκής του Ακρωτηρίου και του κόλπου της Επισκοπής καθώς επίσης και ο αρχαιολογικός χώρος του Κουρίου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020