Η Αλληλεγγύη για την έκθεση της GRECO

  Συμφώνως με την ετήσια έκθεση της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO), η οποία αφορά την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη της, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, η ΚΔ δεν έχει εφαρμόσει τις συστάσεις που της εδόθησαν.

  Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, η ΚΔ είχε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά (38%) μη εφαρμοσμένων συστάσεων σχετικά με τα μέλη της Βουλής. Η ΚΔ τονίζεται στην ίδια Έκθεση, δεν έχει συμμορφωθεί με καμμιά από τις συστάσεις της GRECO σχετικά με τους δικαστές.

  Δεν είναι τυχαίο, όπως άλλωστε υπογραμμίζεται στην εν λόγω Έκθεση, η μειωμένη εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους πολιτικούς και την πολιτική.

  Ως Κίνημα Αλληλεγγύη επαναλαμβάνουμε την ανησυχία μας για την όλη κατάσταση και καλούμε τους καθ’ ύλη αρμοδίους  πολιτικούς να δώσουν το καλό παράδειγμα, αν θέλουν τους πολίτες να τους εμπιστεύονται. Δεν αρκεί η δήλωση του Προέδρου ότι δεν εμπλέκεται σε διαφθορά διότι είναι πολύ πλούσιος, που δημιουργεί στον λαό την πεποίθηση ότι ο κάθε πολίτης που δεν είναι πλούσιος είτε εμπλέκεται στην διαφθορά είτε δικαιούται να εμπλέκεται.

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

  ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020