Η Αλληλεγγύη για την παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου

    Η Μεγαλειώδης Στρατιωτική Παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου ενέπλησε τον κάθε Έλληνα της Κύπρου με Εθνική Υπερηφάνεια και ελπίδα για την διάσωση του Λαού μας.

    Συγχαίρουμε τους διοργανωτές, τους λαβόντες μέρος και τους εκτελέσαντες τα έργα ενίσχυσης της Εθνικής Φρουράς και τους διαβεβαιούμε ότι η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ θα είναι πάντοτε παρούσα τόσο σε θεσμικό όσο και σε συμμετοχικό επίπεδο στην υπεράσπιση του νησιού μας.

     

    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

    ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019