Το Κίνημα Αλληλεγγύη τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της αναβολής των εκποιήσεων και συνυπογράφει Πρόταση Νόμου η οποία θέτει ως προϋπόθεση από πλευράς των τραπεζών να αποδεικνύουν ΠΡΙΝ από κάθε εκποίηση περιουσίας, ότι κατέβαλλαν προσπάθεια αναδιάρθρωσης των δανείων των πελατών τους με βάση και τις σχετικές οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας.

Την πρόταση Νόμου συνυπογράφουν το Δημοκρατικό Κόμμα, το Κίνημα Οικολόγων και η Συμμαχία Πολιτών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019