Η Αλληλεγγύη για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

    Διαδικασίες όπως αυτή που τίθεται σε ισχύ σήμερα για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ενισχύουν την αυθαιρεσία και αναλγησία των τραπεζών έναντι των πελατών τους.

    Οι ηλεκτρονικές εκποιήσεις σε ένα οικονομικό περιβάλλον όπως αυτό της Κύπρου όπου επιβάλλονται εκβιαστικά ακόμη και χωρίς να έχει ληφθεί τελεσίδικα δικαστική απόφαση, σε κάποιες περιπτώσεις, αποτελούν ανήθικο προσπέλαση του αισθήματος κοινωνικής αλληλεγγύης που πάντοτε χαρακτήριζε τον λαό μας.

    Ο Νόμος που τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα είναι απάνθρωπος και δεν θα βοηθήσει ουδέ κατ’  ελάχιστον στη βελτίωση της κυπριακής οικονομίας. Απεναντίας, θα βοηθήσει στο γιγάντωμα των τραπεζών.

    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

    ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019