Η Αλληλεγγύη για τα πεπραγμένα της Βουλής

  Έχουμε διεξέλθει με ενδιαφέρον τα πεπραγμένα της Βουλής όπως παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο του Σώματος. Το έργο της Βουλής ήταν πράγματι παραγωγικό σε όλους τους τομείς της κοινοβουλευτικής δράσης.

  Με την ευκαιρία της δημοσιογραφικής διάσκεψης του Προέδρου της Βουλής, έγινε αναφορά στα προβλήματα που προέκυψαν από την οικονομική κρίση και την όλη διαχείρισή τους. Συμφωνούμε με το συμπέρασμα του Προέδρου του Σώματος ότι τα διάφορα νομοθετήματα που θεσπίστηκαν ευνόησαν τους προνομιούχους και δη τον τραπεζικό τομέα, αφήνοντας αβοήθητες τις ευάλωτες τάξεις του πληθυσμού. Η δημόσια αυτή παραδοχή δεν πρέπει να ενοχλεί κανένα. Αντίθετα πρέπει να προβληματίσει, έστω και τώρα, για να δούμε πως βοηθούμε τους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας.

  Από την άλλη, επικροτούμε τα σχέδια του Σώματος για εκσυγχρονισμό για να μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα και πληρέστερα στην αποστολή του.

  Η Βουλή, ως ένας κατ’ εξοχή δημοκρατικός θεσμός, έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση της συμμετοχικής δημοκρατίας για αυτό και ένθερμα υποστηρίζεται κάθε ενέργεια που εξυπηρετεί το σκοπό αυτό.

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

  ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018