Η Αλληλεγγύη για τη ροή μεταναστών στην Κύπρο

  Η ασύμμετρη πρόκληση της μετανάστευσης με όλες τις σκοπιμότητες που τη συνοδεύει σε συνδυασμό με τη σχεδόν ανύπαρκτη αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική, επιβάλλουν μια καλύτερη διαχείριση του μεταναστευτικού από δικής μας πλευράς.

  Χρειάζεται τάχιστα ο καταρτισμός ολοκληρωμένης και μακρόπνοης εθνικής προσέγγισης. Η Κυπριακή Δημοκρατία ναι μεν αποδέχεται και φιλοξενεί τους μετανάστες αλλά πάντοτε πάνω σε προσωρινή βάση. Η Κυπριακή Δημοκρατία ναι μεν διαχειρίζεται υπεύθυνα τα ανθρώπινα δικαιώματα των ταλαιπωρημένων μεταναστών, όμως και να θέλει δεν μπορεί να αντέξει το συνεπαγόμενο βάρος κοντά στα δικά της προβλήματα.

  Συνακόλουθα η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να ενισχύσει τις δικές της δομές, κάμνοντας ακόμα χρήση το βοηθητικό ρόλο που ασκούν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Την ίδια ώρα πρέπει οι μεγάλοι εταίροι μας να αντιληφθούν ότι το ροκάνισμα του χρόνου δεν ωφελεί κανένα. Η λήψη αποτελεσματικών μέτρων αποτελεί αναγκαία και επείγουσα πολιτική για τη διαχείριση ενός προβλήματος που προς το παρόν αγγίζει τους νότιους εταίρους της, ενέχει όμως την προοπτική να εξαπλωθεί σε ολόκληρη την επικράτειά της.

  Η αλληλεγγύη και η συνοχή της Ε.Ε. δεν πρέπει να αποτελούν σχήματα λόγου αλλά καλά συγκροτημένες και αποτελεσματικές πολιτικές.

   

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

  ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018