Τι θεωρείτε πως πρέπει να πράξουν οι Αμμοχωστιανοί ιδιοκτήτες;