«Είναι ξεκάθαρο ότι η Πολιτεία οφείλει να λειτουργήσει τα κατάλληλα νοσοκομεία αποκατάστασης ή συντήρησης της ζωής ανθρώπων που αντιμετωπίζουν βαριά νευρολογικά, κινητικά και άλλα προβλήματα και χρειάζονται μακροχρόνια νοσηλεία» τόνισε η Πρόεδρος της Αλληλεγγύης, Ελένη Θεοχάρους.

Για να προσθέσει πως «είναι γνωστό ότι ελάχιστα ιατρικά κέντρα αυτού του τύπου υπάρχουν στην Κύπρο και οι χορηγίες που παρέχει το κράτος δεν επαρκούν για να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες θεραπείας, αποκατάστασης και συντήρησης των ασθενών αυτών».

Η πρόεδρος της Αλληλεγγύης τόνισε ότι «θα πρέπει να είναι ύψιστη προτεραιότητα του υπουργείου Υγείας η λειτουργία των κρατικών μονάδων αποκατάστασης ανθρώπων χρόνιων πασχόντων».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ