Είναι με πολλή αγωνία που αναμένουμε τα νέα μέτρα που θα εξαγγείλει η κυβέρνηση για τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού.

Εκείνο που μας ανησυχεί περισσότερο είναι η πολυγλωσσία με την οποία εκφράζονται και η Επιστημονική Επιτροπή και η Κυβέρνηση όσον αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα και οι πολλές ανακρίβειες που διαπιστώνουμε μελετώντας προσεκτικά τα ανακοινωμένα νούμερα των περιστατικών.

Έχουμε την πληροφόρηση ότι οι αποφάσεις της συμβουλευτικής επιτροπής δεν είναι πάντοτε ομόφωνες, ή μάλλον στις πλείστες των περιπτώσεων υπάρχουν ισχυρές διαφωνίες και ότι τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, δεν λαμβάνονται πάντοτε με γνώμονα και μόνο την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά σε συνάρτηση και με πολλούς άλλους παράγοντες.

Εμείς καλούμε το λαό να υπακούσει στα μέτρα, να προσπαθήσει να ελέγχει τις συμπεριφορές του, τις κινήσεις του, να προστατεύει τον εαυτό του και τον άμεσο περίγυρο του, ούτως ώστε και οι ευάλωτες ομάδες να έχουν μια ισχυρότερη προστασία και το κοινωνικό σύνολο να μπορέσει να αντιμετωπίσει τόσο την πανδημία, όσο και τις οικονομικές επιπτώσεις που δεν πρόκειται να αρθούν, και οι οικονομία δεν πρόκειται να βελτιωθεί αν δεν σταματήσει επιτέλους η πανδημία.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020