ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟΥ

    Οι καταγγελίες της Ομοσπονδίας Συνδέσμου Πασχόντων ότι εδώ και τρία χρόνια δεν έχει ενταχθεί κανένα νέο φάρμακο στο κρατικό συνταγολόγιο και ότι το κράτος αγοράζει φάρμακα με βάση την τιμή και όχι με βάση την αποτελεσματικότητα και τις ανάγκες των ασθενών, χρήζουν άμεσης διερεύνησης από τον αρμόδιο υπουργό.

    Η οικονομική προσέγγιση του ζητήματος από πλευράς του κράτους ώστε να μην επιτρέπει διασπάθιση δημοσίου χρήματος από ανέντιμους κρατικούς λειτουργούς ή γιατρούς  σε συνεργασία  με Φαρμακευτικές Εταιρείες, είναι απαραίτητη παράμετρος, ωστόσο δεν πρέπει αυτή η προσέγγιση να πλήττει τους ίδιους τους ασθενείς.

    Η πολιτική της μη ένταξης νέων ή εξειδικευμένων θεραπειών από πλευράς των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών με αποκλειστική επίκληση το υψηλό κόστος, υποβαθμίζει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και καθιστά τους Κύπριους χρόνια πάσχοντες ασθενείς, πολίτες τριτοκοσμικής χώρας.

    Θεωρούμε ότι οι ενέργειες του υπουργού Υγείας  να αυξήσει τα μέλη της Επιτροπής Ονομαστικών Αιτημάτων από τρία σε επτά, σε συνάρτηση με την  απόφαση της κυβέρνησης όπως την τελική έγκριση για τα αιτήματα ανά ασθενή  λαμβάνει η επιτροπή Φαρμάκων και όχι ο εκάστοτε υπουργός, είναι προς την ορθή κατεύθυνση.  Ωστόσο η ένταξη των πλέον αποτελεσματικών φαρμάκων στο κρατικό συνταγολόγιο, όπου αυτό κρίνεται  αναγκαίο, θα αποτελέσει δραστική και άμεση λύση, θα αποσυμφορήσει τις δύο επιτροπές, και θα περιορίσει κατά πολύ την ταλαιπωρία των ασθενών.

    Τονίζουμε ότι σε περιπτώσεις πειραματικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων, το κόστος της θεραπείας θα πρέπει να βαρύνει αποκλειστικά την φαρμακευτική εταιρεία και όχι το κράτος ή τον ασθενή, ο οποίος θα πρέπει να ενημερώνεται διεξοδικά πριν την έναρξη της θεραπείας.