Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι προς την σωστή κατεύθυνση, αν δεχθούμε ό,τι και τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι επακριβή. Ωστόσο ελλείψει επακριβώς επιδημιολογικών δεδομένων δεν μπορούμε να αναλάβουμε τη συλλογική ευθύνη της ορθότητας των μέτρων ως θα οφείλαμε και ως θα όφειλε να πράξει κάθε συνειδητός πολίτης.

Όσον αφορά την περίοδο των εορτών θεωρούμε ότι το κράτος οφείλει να διατηρήσει την ίδια αυστηρότητα διότι ο κορωνοϊός δεν θα κάνει παύση και αντίθετα αν ο κόσμος δεν είναι τόσο προσεκτικός ενδέχεται να έρθουμε αντιμέτωποι με νέο αυξητικό ρεύμα μετάδοσης.

Με αυτά τα δεδομένα θεωρούμε επίσης ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η στήριξη των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων και επαγγελματικών ομάδων, ενώ θα πρέπει να ανακοινωθούν και νέα σχέδια για τις επαγγελματικές ομάδες που επηρεάζονται από τα νέα μέτρα. Θα πρέπει επίσης να συνεχιστεί το μέτρο της αναστολής δόσεων στις τράπεζες καθώς και να βρεθεί η χρυσή τομή για το θέμα των ενοικίων.

Σε τρίτο επίπεδο θα πρέπει να τεθεί η διαφοροποίηση των πυλώνων στήριξης της οικονομίας ούτως ώστε να στραφεί προς άλλες παραγωγικές πηγές και όχι μόνο στον τουρισμό και τη βιομηχανία εστίασης.

Η Αλληλεγγύη έχει προτείνει την ενίσχυση της θέσης του παραγωγού στην αλυσίδα της αγροτικής οικονομίας, την τυποποίηση των κυπριακών προϊόντων ενώ θα πρέπει να μελετηθεί η δυνατότητα αναβίωσης ενός νέου μοντέλου αγροτικού δανεισμού.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020