Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου λειτουργεί εδώ 12 χρόνια και δεν έχει επιτύχει ούτε το 1% από τους στόχους για τους οποίους συστάθηκε. Στα 12 αυτά χρόνια η ΔΕΦΑ εποίησεν ουδέν.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί το κράτος να συντηρεί οικονομικά ένα οργανισμό, ο οποίος δεν κατάφερε να δώσει ούτε ένα απτό αποτέλεσμα.

Αυτή η ιστορία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η ΔΕΦΑ έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι δεν έχει νόημα ύπαρξης.

Εάν η κυβέρνηση έχει την πολιτική βούληση να εισαγάγει υγροποιημένο αέριο ας το πράξει με απλές διαδικασίες.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019