ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

  Το Κίνημα ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ αναγνωρίζοντας τις πραγματικά δραματικές συνθήκες που επικρατούν στα νοσοκομεία της Κυπριακής Δημοκρατίας και την φιλοτιμία και τον επαγγελματισμό που διακρίνει το νοσηλευτικό προσωπικό, στηρίζει τον αγώνα των νοσηλευτών, εκφράζει  τον απόλυτο σεβασμό του στο λειτούργημα της Νοσηλευτικής και ζητεί την άμεση αντιμετώπιση της ελλιπούς στελέχωσης του κλάδου στα  δημόσια νοσηλευτήρια.

  Θεωρούμε ότι στην δημόσια υγεία δεν πρέπει να γίνονται περικοπές κονδυλίων αλλά ορθολογική,  σωστή και διαφανής  διαχείριση τους. Οι συνεχείς περικοπές προκαλούν ουσιαστικούς κινδύνους για τους ασθενείς και αξεπέραστα εμπόδια στην εργασία του νοσηλευτικού προσωπικού.  Γι αυτό απαιτούμε την προκήρυξη  των  157 θέσεων γενικής νοσηλευτικής και των  28 θέσεων νοσηλευτικής ψυχικής υγείας και την άμεση επίλυση του ζητήματος των προαγωγών.

  Η Αλληλεγγύη υπενθυμίζει σημαντικές «εκπτώσεις» που είχαν γίνει στο παρελθόν στο θέμα της λειτουργίας των κρατικών και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων όσον αφορά την ασφάλεια, λόγω μη επαρκούς  στελέχωσης τους σε νοσηλευτές και την προσπάθεια «μαζικής εισαγωγής» νοσηλευτών από τρίτες χώρες.

  Ζητεί επίσης την κατοχύρωση των εκτάκτων νοσηλευτών και την αναπροσαρμογή του ωραρίου εργασίας των νοσηλευτών ούτως ώστε να εκσυγχρονιστεί , να συμβαδίζει λειτουργικά με το ωράριο των υπολοίπων εργαζομένων στα νοσοκομεία και να προσφέρει ικανοποιητική αμοιβή αναλόγως του πραγματικού χρόνου εργασίας. Σε περίπτωση που απαιτείται «αναμονή κλήσης» να υπάρξει  αναπροσαρμογή της αντιμισθίας, αν και ορθότερη είναι η διαχείριση με αναπροσαρμογή της βάρδιας.

  Θεωρούμε απαραίτητη την αναγνώριση των Πανεπιστημιακών προσόντων των νοσηλευτών, την μετάταξη τους στις αντίστοιχες κλίμακες  και την υποστήριξη όλων των λειτουργών νοσηλευτικής που επιδιώκουν να αποκτήσουν ανώτερα  ακαδημαϊκά προσόντα και στηρίζουμε την συνεχή επιμόρφωση των νοσηλευτών και την παροχή κινήτρων, όχι μόνο μισθολογικών για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών νοσηλευτικής.

  Πιστεύουμε ότι η αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων και η αξιοκρατική στελέχωση τους θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της απογείωσης των υπηρεσιών δημοσίας υγείας.

  Καλούμε τον Έντιμο Υπουργό κύριο Γ. Παμπορίδη να αναγνωρίσει το γεγονός ότι οι νοσηλευτές και οι ιατροί του δημοσίου αγωνίζονται τα τελευταία τουλάχιστον 25 χρόνια με τα ίδια δίκαια αιτήματα, με ελάχιστες απεργίες λόγω του αισθήματος ευθύνης που τους διακρίνει και με υπομονή. Εντούτοις, τα πλείστα προβλήματα παραμένουν άλυτα,  λόγω της πολιτικής ανεπάρκειας και αναποφασιστικότητας των κατά καιρούς κυβερνώντων.