• Κίνημα Αλληλεγγύη-Επισκέψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στο Μακάρειο (6)

  • Κίνημα Αλληλεγγύη-Επισκέψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στο Μακάρειο (7)

  • Κίνημα Αλληλεγγύη-Επισκέψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στο Μακάρειο (5)

  • Κίνημα Αλληλεγγύη-Επισκέψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στο Μακάρειο (4)

  • Κίνημα Αλληλεγγύη-Επισκέψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στο Μακάρειο (3)

  • Κίνημα Αλληλεγγύη-Επισκέψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στο Μακάρειο (2)

  • Κίνημα Αλληλεγγύη-Επισκέψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στο Μακάρειο (1)