Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας για τη θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, μέσω του οποίου καθίσταται δυνατή, μεταξύ άλλων, η συμμετοχή εθελοντών σε πρωτοβουλίες ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η εισηγήτρια της Γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης Δρ. Ελένη Θεοχάρους (ECR, Κύπρος) δήλωσε πως “Η συγχώνευση του νεοσύστατου Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με το Πρόγραμμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ / Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ,  θα μπορούσε να καταστεί θεμέλιος λίθος του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης μεταξύ των νέων μας. Εάν προωθηθεί σωστά θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό σκαλοπάτι για τους νέους που ενδιαφέρονται για μια επαγγελματική σταδιοδρομία στον ανθρωπιστικό τομέα και ένα πολύτιμο σημείο εισόδου στον εθελοντισμό και τη συμμετοχή στα κοινά, καθώς και να τονώσει το ενδιαφέρον για τις παγκόσμιες ανθρωπιστικές προκλήσεις γενικότερα”.

Η δημιουργία της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ αποτελεί απαίτηση της Συνθήκης και έχει ως στόχο να συμβάλει στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, στη βάση των αναγκών και στην ενίσχυση των ικανοτήτων και της ανθεκτικότητας των ευάλωτων κοινοτήτων ή των κοινοτήτων που πλήττονται από καταστροφές σε τρίτες χώρες.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα προσφέρει αυξημένες ευκαιρίες στους νέους, συμπεριλαμβανομένων κι εκείνων που έχουν λιγότερες ευκαιρίες και, εξασφαλίζοντας ισότιμη συμμετοχή γυναικών και ανδρών, τους επιτρέπει να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, για αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων μέσω εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή και επαγγελματικής απασχόλησης ή σε δραστηριότητες αλληλεγγύης μέσω του εθελοντισμού στο τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ως εισηγήτρια της Γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης, η Δρ. Ελένη Θεοχάρους συνιστά να μην εφαρμοστεί το συνολικό ανώτατο όριο ηλικίας των 30 ετών στο σκέλος που βασίζεται στην πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε ανθρώπους με μεγαλύτερη πείρα να συνεισφέρουν στην ανθρωπιστική βοήθεια σε εθελοντική βάση, ιδίως επειδή ενδέχεται να απαιτούν ειδική κατάρτιση πριν από την αποστολή τους, θέση η οποία υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια του Σώματος στο Στρασβούργο.

Συγκεκριμένα, η ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι: “Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας, έμπειρα άτομα θα πρέπει να μπορούν να συμβάλουν σε αυτήν σε εθελοντική βάση, όχι μόνο για να εξασφαλίσουν την ποιότητα της βοήθειας αλλά και για να στηρίξουν τους νέους εθελοντές”.

Επιπλέον, η Δρ. Ελένη Θεοχάρους τόνισε: “Θα πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα για τις μη κερδοσκοπικές ανθρωπιστικές οργανώσεις και τους μεγαλύτερης ηλικίας επαγγελματίες να επωφεληθούν από τις δυνατότητες κατάρτισης και χρηματοδότησης εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα, με απλουστευμένες και βελτιστοποιημένες διαδικασίες ”.

Η παρούσα πρόταση προβλέπει ως ημερομηνία εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2021, στα πλαίσια του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027 και παρουσιάζεται για μια Ένωση 27 κρατών μελών.