Έγινε προσπάθεια προσέλκυσης φοιτητών κατά το ταξίδι του Προέδρου στην Κίνα;

  Η Κίνα, μια τεράστια πληθυσμιακά χώρα στέλνει σε όλο τον κόσμο φοιτητές και σπουδαστές απομυζώντας την επιστημονική γνώση και την κλασσική παιδεία από οπουδήποτε προερχομένη.

  Δεν γνωρίζουμε αν έπραξε κάτι ο Πρόεδρος κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στην Κίνα με έμφαση στην πολιτιστική διπλωματία, στην εκπαίδευση και στην προβολή των Πανεπιστημίων μας.

  Η Κίνα είναι μεγάλη δύναμη, με σπουδαίο πολιτισμό. Εκτός του Κυπριακού, επί του οποίου η Κίνα μπορεί να παρέχει στήριξη σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας, σημαντικός είναι ο τομέας της εκπαίδευσης σε Πανεπιστημιακό επίπεδο. Τόσο της επιστημονικής όσο και αναφορικά με τις κλασσικές σπουδές.

  Η Κύπρος επί μακρόν θέλει να καταστεί εκπαιδευτικό κέντρο και η Κίνα μέσα από πολιτισμικούς δεσμούς μπορεί να αποτελέσει αστείρευτη πηγή φοιτητών και ανταλλαγής εμπειριών. Αυτός ο τόσο σημαντικός τομέας ήταν στην ατζέντα του Προέδρου στις επαφές του στην Κίνα; Η εκπαίδευση και η έρευνα είναι σημαντικοί τομείς της ανάπτυξης και η Κυβέρνηση στους τομείς αυτούς επιδεικνύει τρομακτική αδράνεια, η οποία αποτυπώνεται και στο ταξίδι του Προέδρου στην Κίνα.

   

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

  ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019