Η Ελένη Θεοχάρους για το ΓΕΣΥ

  Οι ιδιώτες ιατροί-εκπρόσωποι ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, έχουν κάθε δικαίωμα να συνεχίσουν να ασκούν το λειτούργημα τους εκτός ΓΕΣΥ. Δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να τους υποχρεώσει να ενταχθούν στο ΓΕΣΥ.

  Δεν μπορεί όμως, αυτό το ζήτημα να παρεμποδίσει την λειτουργία του Συστήματος Υγείας που αναμένει ο λαός για δεκαετίες.

  Οι ιδιώτες ιατροί αναλαμβάνουν το ρίσκο της καλής πορείας των εργασιών τους. Αρκετοί συμπολίτες μας έχουν την οικονομική ευχέρεια να αποτείνονται στην Ιδιωτική ιατρική. Άλλοι έχουν καλές ιδιωτικές ασφάλειες, άλλοι μπορεί να αποκτήσουν. Σε ένα κράτος του άκρατου νεοφιλελευθερισμού ουδείς μπορεί να υποχρεώσει κανένα για το τι θα πράξει στην πλέον ιδιωτική στιγμή, την στιγμή της ασθένειας.

  Ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι οι μεγάλες μάζες του πληθυσμού χρειάζονται ένα σύστημα υγείας που θα τους παρέχει υψηλής ποιότητας περίθαλψη. Σε αυτό το Σύστημα όσοι ενταχθούν θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρους όρους εργασίας, όχι εξουθενωτικά ωράρια, σύστημα εφημεριών, απλούς κανόνες αμοιβής, ηθικά κίνητρα, άριστης ποιότητας εγκαταστάσεις εργασίας.

  Η ταυτόχρονη εργασία του ιατρού στο ΓΕΣΥ και στην Ιδιωτική Ιατρική δεν μπορεί να εφαρμόζεται. Οι ιατροί του ΓΕΣΥ πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

  Ο εργαζόμενος πολίτης οφείλει να συμμετέχει καθολικά και ενεργά στις δαπάνες του ΓΕΣΥ ανάλογα με τα εισοδήματα του χωρίς να τα αποκρύβει από το κράτος, για να απολαμβάνουν όλοι όσοι έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες του συστήματος.

  Συνεπώς, όλοι οφείλουν να σεβαστούν την ελεύθερη βούληση των ιατρών να ιδιωτεύουν και των ασθενών που μπορούν και θέλουν να έχουν ιατρική περίθαλψη, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η άριστη ποιότητα υπηρεσιών στους πολίτες που επιλέγουν τις υπηρεσίες του ΓΕΣΥ. Δεν είναι σωστό οι ιδιώτες ιατροί να ισχυρίζονται ότι μόνο στην ιδιωτική ιατρική διασφαλίζεται η ποιότητα.

  Όταν τα πνεύματα καταλαγιάσουν και οι δύο τομείς αρχίσουν να λειτουργούν αρμονικά, αυτόματα και στην βάση της ευρωπαϊκή οδηγίας για την διασυνοριακή περίθαλψη, (που μετά από  διευκρινιστική απάντηση της Κομισιόν ΜΠΟΡΕΙ να εφαρμοστεί και μέσα στο ίδιο το κράτος -μέλος), τότε θα υπάρξει και αρμονική σύζευξη των δύο τομέων με αποσυμφόρηση του ΓΕΣΥ -αν παρ΄ ελπίδα υπάρξει συμφόρηση στο σύστημα.

    

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

  ΠΕΜΠΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019