Η Πρόεδρος της Αλληλεγγύης και Ευρωβουλευτής του ECR, Ελένη Θεοχάρους, ζητά από την ΕΕ τη διεξαγωγή έρευνας για την συνεχή διοχέτευση τεράστιων ποσών στη Λαϊκή Τράπεζα μέσω του ELA.

Σύμφωνα με σχετική επί του θέματος ερώτηση την οποία η Δρ. Θεοχάρους έχει αποστείλει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ερωτά γιατί δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή διαδικασίες ώστε να ελεγχθεί κάτω από ποιες συνθήκες εγκρίθηκαν τα ποσά που δόθηκαν από την ΕΚΤ στη Λαϊκή Τράπεζα, καθώς και αν οι διαδικασίες ήταν νομότυπες και να αποδοθούν ευθύνες εκεί και όπου υπάρχουν.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Αλληλεγγύης, «μια τέτοια έρευνα είναι το ελάχιστο, που θα μπορούσε να πράξει η ΕΕ για να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της, διότι και η ίδια φέρει ευθύνη για το απαράδεκτο κούρεμα που υπέστησαν οι καταθέτες και ο Κυπριακό λαός, ο οποίος ετέθη υπό καθεστώς ενός δυσβάστακτου μνημονίου».