ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  Το Κίνημα Αλληλεγγύη εκφράζει την απογοήτευση του για φαινόμενα έλλειψης οργάνωσης και συντονισμού που αφορούν στη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου. Σύμφωνα με καταγγελίες που είδαν και το φως της δημοσιότητας, καθηγητές Πανεπιστημίου οι οποίοι είχαν μάλιστα από το 2009 εποπτικό ρόλο επιστημονικών επιτροπών για τη σύνταξη νέων αναλυτικών προγραμμάτων σε μαθήματα, τυγχάνουν υποτιμητικής έως αναξιοπρεπούς αντιμετώπισης στο παρόν στάδιο.

  Τελευταίο παράδειγμα η περίπτωση του καθηγητή Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Παντελή Βουτουρή, ο οποίος με άρθρο του που δημοσιεύθηκε καταγγέλλει ότι:

  1. Παρά την θετική αξιολόγηση από ειδικές επιστημονικές επιτροπές του νέου αναλυτικού προγράμματος για το μάθημα της Λογοτεχνίας
  2. Την αποδοχή από πλευράς του καθηγητή νέας πρότασης από το υπουργείο Παιδείας όπως συνεχίσει να εποπτεύει την ίδια Επιτροπή με σκοπό την παραγωγή αντίστοιχου έργου και για τις τρεις τάξεις του Λυκείου

  Η Επιτροπή άρχισε να συνεδριάζει ερήμην του χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει η παραμικρή επικοινωνία μαζί του, χωρίς καν την αποστολή της τυπικής ευχαριστήριας επιστολής για τα 7 χρόνια συνεργασίας, χωρίς ο ίδιος να ζητήσει ή να λάβει ποτέ κάποια οικονομική ανταμοιβή.

  Καλούμε τον υπουργό Παιδείας να διερευνήσει τάχιστα τις καταγγελίες ότι εντός του υπουργείου του δρα αόρατη αρχή η οποία αποφασίζει ερήμην του ή όσων έχουν την αρμοδιότητα να αποφασίζουν. Η Παιδεία και ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος, είναι ζητήματα καθοριστικά για το μέλλον των παιδιών μας και κατ’ επέκταση του τόπου.

   

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

  ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016