Φαινόμενα κομματοκρατίας και στη Σχολή Τυφλών

  Γυναίκα η οποία για 4,5 χρόνια υπηρετεί τη Σχολή Τυφλών με μεγάλη αφοσίωση από διευθυντική θέση, εκδιώκεται σήμερα για λόγους παραγοντισμού και κομματοκρατίας, για να αντικατασταθεί από τη σύζυγο βουλευτή που ανήκει στον Δημοκρατικό Συναγερμό.

  Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η σύζυγος του βουλευτή τον περασμένο Μάιο προήχθη από την Ε.Ε.Υ. σε Διευθύντρια Ειδικού Σχολείου με ισχύ από 1.9.2017. Ενώ η θέση του Διευθυντή της Σχολής Τυφλών προκηρύχθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου 2016, η συνέντευξη ορίστηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 για να τεθεί σε ισχύ η προαγωγή της από την ΕΕΥ. Είχε τοποθετηθεί δε από την Ε.Ε.Υ. στην Πάφο, γεγονός για το οποίο η ίδια έκανε ένσταση. Για να ικανοποιηθεί, τοποθετήθηκε στη Λεμεσό στο ειδικό σχολείο του Απ. Λουκά, του οποίου η διευθύντρια μετατέθηκε στην Πάφο για να ικανοποιηθεί η συγκεκριμένη κυρία. Πάλι έκανε ενστάσεις τις οποίες η Ε.Ε.Υ. δεν ικανοποίησε. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η εν λόγω κυρία να πάρει άδεια άνευ απολαβών μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου, μέρα της συνέντευξης για τη θέση της Σχολής Τυφλών.

  Αν αυτό είναι αξιοκρατία και χρηστή διοίκηση ας το αποφασίσει η Ελεγκτική Υπηρεσία και ο κυπριακός λαός.

   

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017