Το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ έλαβε μέρος στις πρόσφατες Βουλευτικές εκλογές, τηρώντας  με απόλυτο σεβασμό το Σύνταγμα και τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η εκλογή μέλους του Κινήματος ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ στην εκλογική περιφέρεια Λεμεσού επικυρώθηκε με την ανακήρυξη της πρώτης σε σταυρούς προτίμησης υποψηφίας από τον Έφορο Εκλογής.

Με την γραπτή έκφραση της επιθυμίας της εκλεγείσης να μην αναλάβει τα καθήκοντα της ως Βουλεύτριας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτομάτως την θέση της καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών.

Τούτο συνάγεται από εμπεριστατωμένη μελέτη των νόμων και του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Συνεπώς ορθώς και δικαίως ο Έφορος Εκλογής προχωρεί στην ανακήρυξη του πρώτου επιλαχόντος υποψηφίου της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για την  κατάληψη της έδρας της Λεμεσού.

Με την ευκαιρία συγχαίρουμε τον Έφορο Εκλογής και το επιτελείο του για την άψογη διεξαγωγή των εκλογών.

Η πολιτική χροιά του αναφυέντος ζητήματος θα αναλυθεί λίαν προσεχώς.

 

Λευκωσία 28 Μαΐου 2016

  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ