Ένα ζήτημα που προέκυψε είναι η συμπεριφορά απέναντι στα άτομα της τρίτης ηλικίας, στους ηλικιωμένους μας οι οποίοι είτε εκδιώκονται από οίκους ευγηρίας, είτε μη έχοντας που να πάνε περιφέρονται σε διάφορους χώρους όπου θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν πρόσκαιρα διαμονή.

Αυτό δεν μας τιμά ως λαό, εάν οι οίκοι ευγηρίας θέλουν να εκδιώξουν τους ηλικιωμένους που φιλοξενούν, ας το σκεφτούν δύο φορές οι οικογένειες να τους κρατήσουν στο σπίτι, γιατί επιτέλους τους χρωστάμε πολλά.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΤΡΙΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020