Ικανοποίηση για τις θέσεις του ΚΚΕ έναντι της ΔΔΟ

  Η Αλληλεγγύη με τις ανακοινώσεις της εξέφρασε την ικανοποίηση της για τις πληροφορίες ότι το ΚΚΕ προτίθεται να αλλάξει την στάση του έναντι της λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, συνεπές και με την στάση που τήρησε έναντι του σχεδίου Ανάν. 

  Εκτιμούμε την συνεπή προσήλωση του ΚΚΕ στην ιδεολογία του, βασικός πυλώνας της οποίας είναι η υπεράσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πιστεύουμε ότι η αναφερθείσα και προβληθείσα από τα ΜΜΕ πρόθεση απόρριψης της ΔΔΟ εκ μέρους του- πολύ πριν προβούμε εμείς σε οιανδήποτε δήλωση- είναι αποτέλεσμα της κατανόησης ότι με την λύση αυτή θα καταπατούνται τα δικαιώματα των Κυπρίων στο διηνεκές.

  Βεβαίως το ΚΚΕ πιθανόν να προβάλλει και άλλους λόγους αναφορικά με το ζήτημα, αλλά και πάλι εμείς εκφράζουμε την ικανοποίηση μας. 

  Δεν μπορούμε να διερμηνεύουμε πάντοτε επακριβώς τις πολιτικές θέσεις άλλων.

  Κάθε άλλη ερμηνεία για την στάση της Αλληλεγγύης δεν ευσταθεί και είναι αυθαίρετη, γιατί διατυπώσαμε ξεκάθαρες θέσεις ευθύς εξ αρχής.

   

   ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ