Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2017 

Από το γραφείο της Ευρωβουλευτού του ECR και Προέδρου του Κινήματος Αλληλεγγύη, Δρος Ελένης Θεοχάρους, ανακοινώνεται ότι τόσον η ίδια όσον και οι Ευρωβουλευτές Anders Vistisen, Sander Loones και Bastiaan Belder απέστειλαν  επιστολή στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Antonio Tajani, με την οποία ζητούν την κατεπείγουσα συζήτηση της κατάστασης στην Τουρκία, αλλά και του γεγονότος ότι το επί θύραις δημοψήφισμα, θα διεξαχθεί ουσιαστικά υπό το κράτος στρατιωτικού νόμου και καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης.

Επισημαίνεται στην επιστολή ότι υπό το κράτος τρόμου και απειλών, δεν είναι δυνατόν να εκφρασθεί ελεύθερα η βούληση του λαού.